تاثیرات صنعت در هنر مجسمه سازی

امروزه طیف گسترده ای از مواد صنعتی قابلیت استفاده در مجسمه سازی را دارند.
آن چنان که محصولات صنعتی، در حقیقت، تقریبا تمامی نیازهای احتمالی مجسمه سازی برای هنرمندان را برآورده می کنند، بنابراین صنعت را باید منبع تازه ای برای مجسمه سازی به شمار آورد.
امروزه فقط در مواردی باید به دستورالعمل های قدیمی اتکا کرد که از در دسترس نبودت ماده مورد نیاز اطمینان حاصل کرده باشیم.
به دلیل طیف گسترده ی محصولات صنعتی و اشتیاق تولید کنندگان در ارائه کمک های آزمایشگاهی و پرسنلی، دیگر نیازی به آزمایش های وقت گیر ندارید.
سعی کنید بهترین استفاده را از امکانات موجود ببرید.
مجسمه سازان با بهره گیری از این امکانات، می توانند زمان بیشتری را صرف توسعه ی هنر خویش کرده و تلاش های خود را بر کنترل ماده ی اولیه و خلق اثری معطوف نمایند که نشان دهنده ی ویژگیهای فردی و کارگاهی مجسمه ساز باشد.
آنچه مسلم است تمرکز اصلی بخش صنعتی بر تولید و فروش انبوه اشیا است.
از این رو استفاده از شیوه های صنعتی و توسعه و طراحی دستگاههای صنعتی هزینه ی بسیار زیادی دارد و معمولا برای تولید تعداد نامحدودی از کالاهای ارزان قیمت به کار گرفته می شود.
بهتر است مجسمه ساز ماده ی مورد نظر و کاربردهای صنعتی آن را بررسی کرده و در نهایت شخصا شیوه ای را برگزیند که بیش از روش های صنعتی با کار وی تناسب دارد.
شما مجسمه ساز عزیز، باید قواعد را بشناسید تا بتوانید از آن ها عبور کنید.

 

موضوع: تاثیرات صنعت در هنر مجسمه سازی

مطالب زیر را حتما بخوانید