مجسمه سازی کلاسیک

ریشه ی لغت کلاسیک، واژه ی لاتینی کلاسیک اوس می باشد که به معنی کیفیتی ارزشمند، درجه اول، عالی، برتر و در نوع خود بی نظیر است.

در معنای کلی، معمولا به آثار برجسته، الگو و سرمشق هر ملتی آثار کلاسیک گفته می شود.

 

مجسمه سازی کلاسیک

 

مجسمه سازی کلاسیک

 

اما اصطلاح کلاسیک، در جایگاه یک مکتب خاص هنری معنای محدودتری دارد و دوره ی تاریخی معینی را در بر می گیرد.

در روزگار ما این واژه، غالبا در رابطه با کیفیت هنری در دوره ای خاص به کار برده می شود.

چنان که از تواریخ ثبت شده بر می آید این واژه به تدریج برای هنرمندان درجه اول به خصوص هنرمندان درجه اول به خصوص هنرمندان مجسمه ساز دوران باستان مورد استفاده قرار گرفته است.

فرانسویان واژه ی کلاسیک را علاوه بر مفاهیم ذکر شده، برای هنرمندانی که آثار، دانش و فنون آن ها در کلاس های مجسمه سازی تدریس می شد نیز به کار می بردند.

 

مجسمه سازی کلاسیک

 

شاید این کاربرد دربردارنده ی یکی از مهم ترین و دقیق ترین ویژگی های لغت کلاسیک در دنیای هنر باشد که با مفاهیم سبک یا شیوه و مکتب رابطه ی تنگاتنگ دارد.

 

مجسمه سازی کلاسیک

 

وقتی گفته می شود اثر مجسمه سازی کلاسیک یا اثر کلاسیک یعنی واژه ی کلاسیک به عنوان صفت برای یک اثر هنری به کار می رود، مفهوم نمونه گی و کمال هنری آن اثر دریافت می شود.

 

مجسمه سازی کلاسیک

 

همچنین این اصطلاح متضمن این معناست که آن اثر مورد قبول همگان واقع شده است.

 

مجسمه سازی کلاسیک

 

اما وقتی گفته می شود هنر مجسمه سازی کلاسیک یعنی واژه ی کلاسیک به عنوان مضاف الیه برای یک دوره ی هنری به کار می رود، معمولا هدف، اشاره به آثار و تولیداتی است که در تمام ادوار تاریخی، کیفیتی و ویژگی های واژه ی کلاسیک را داشته و پسندیده شده و نمونه شناخته شده باشند.

 

مجسمه سازی کلاسیک

 

مجسمه سازی کلاسیک

 

 

موضوع: مجسمه سازی کلاسیک

تهیه کننده: مرجان نجفی

برگرفته از متن صالح موسویان

Classical sculpture

مطالب زیر را حتما بخوانید