نصب مجسمه

همه چیز در مورد نصب مجسمه

ایمنی یک مجسمه از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است، بنابراین شیوه اتصال یک مجسمه به پایه ی آن، دیوار یا نصب آن در یک فضای عمومی از نخستین ملاحظاتی است که باید مجسمه ساز مورد توجه قرار دهد.

در مجسمه های کوچک اتصالات ظریف از یک منطق مشخص پیروی می کند و آن استفاده از تجهیزات اختصاصی چون پیچ و مهره و چفت است.

 

اما در اینجا چند شیوه ی مهم اتصال را شرح خواهیم داد که در نصب تمامی انواع محسمه های کوچک و بزرگ کارایی زیادی دارند:

نخست آنکه از قاعده مجسمه الگویی تهیه کنید تا بر اساس آن بتوانید محل اتصالات مورد نظر را بر روی آن مشخص کنید

در صورتیکه از الگو استفاده نمی کنید، ساده ترین روش آن است که پیچ های نوک تیز بزرگ یا میله های حدیده شده و نوک تیز را درون سوراخ های رزوه شده ( پیچ دا ) که در کف مجسمه قرار گرفته اند ببندید.

زمانیکه مجسمه را با پایه ی مدنظر که تجهیز شده، پایین می آورید، بر اساس این پیچ های نوک تیز یا میله ها درون پایه را سوراخ می کنید.

در صورتی که پایه از جنس چوب باشد می توانید پیچ های نوک تیز را با فشار به درون چوب فرو کنید تا همچون محورهای نه دارنده درون چوب جای بگیرند.

اما در مورد پایه های سخت- سنگ، مرمر، فلز، و غیره یک سوراخ عمیق به عنوان محور اصلی ایجاد کرده و یک پیچ بزرگ مطابق با اندازه آن را درون پایه ی مجسمه قرار دهید، در این صورت برای نقاط باقی مانده می توانید از پیچ های نوک تیز کوچک تر، استفاده کنید.

پس از ایجاد سوراخ مرکزی، پیچ بلند را به آهستگی در درون آن به سوی پایین بپیچانید و در این مرحله جهت محسمه را نیز به دقت تعیین کنید.

و سپس میله های نوک تیز کوتاه تر

مطالب زیر را حتما بخوانید