ریخته گری

مجسمه برنز

برنز از آلیاژ تشکیل شده، آلیاژ مس که معمولا با قلع 12 تا 12/5 درصد...
keyboard_arrow_up