اهمیت نور پردازی در مجسمه سازی

از زمانی که مجسمه ها برای فضاهای عمومی طراحی می شوند، تعبیه نورپردازی متناسب با مجسمه نیز بسیار رایج شده است.
در گذشته همراهی نور با مجسمه عملی بود که پس از ساخت مجسمه صورت می گرفت و در نتیجه مجسمه را تنها از قسمت زیرین آن نورپردازی می کردند.
البته این شیوه، شیوه ی چندان کار آمدی نبود.
از هر ده مجسمه نه تای آن در کارگاه مجسمه سازی، کارگاه ریخته گری یا کارگاه سنگ تراشی و در همان نور معمولی بالای سر ساخته می شدند.
نور از بالا که نور طبیعی نام دارد، به روشن شدن حجم کمک می کند، درحالیکه نور از پایین به طور کامل با روشنایی طبیعی در تضاد بوده و مانع مشاهده فرم های واقعی مجسمه می شود.

 

اهمیت نور پردازی در مجسمه سازی

تا جای ممکن از بالا به مجسمه نور بدهید، مگر اینکه ترکیب کلی کار جلوه های نمایشی و پر کاری را طلب کند.
وجود ساختارهای مجاور ساختمان ها، درختان، چراغ های برق یا دکل ها که مجسمه را از بالا در معرض نور قرار می دهند را نیز باید در نظر گرفت.
بهترین حالت برای تاباندن یک نور مصنوعی دقیق به مجسمه، قرار دادن منبع نور در بالا و نیز در سه نقطه ی دید در جلوی مجسمه است.
برای انجام این کار حتما با یک متخصص نورپردازی مشورت کرده و اطلاعاتی در خصوص موارد زیر کسب کنید:
– شدت نور و تاثیر مزاحمت های نوری محیط
– رنگ
– تجهیرات نورپردازی مانند منابع نوری موضعی و نیز منابع نوری گسترده که انواع گوناگونی از هر دوی آن ها در دسترس قرار دارد.
نورهای موضعی به ما اجازه می دهند که نور را به طور دقیق بر روی اثر متمرکز کرده و با استفاده ار شابلون اشکال خاصی را بر روی مجسمه برجسته می کنیم.
– هزینه های مستمر انواع گوناگون تجهیزات نورپردازی.

تهیه کننده: مرجان نجفی

مطالب زیر را حتما بخوانید