بزرگ سازی در مجسمه سازی

فرآیندی که در انتقال ماکت یا پیش مدل به اثر بزرگ اندازه مورد استفاده ی تمامی مجسمه سازان قرار میگیرد بزرگ سازی در مجسمه سازی می گویند

ENLARGING

روش محاسبه ای که در این شیوه به کار برده می شود تقریبا برای تمامی مواد اولیه یکسان است.

ساده ترین روش، استفاده از یک کولیس (قطرسنج) متناسب با ابعاد کار است و پیچیده ترین و البته دقیق ترین آن ها نیز استفاده از شبکه ی نقطه گذاری است.

این سیستم در حقیقت نوعی مشابه نگار سه بعدی است که برای درجه بندی بر اساس نقاط ثابت طراحی شده است.

هر روی این سیستم ها با استفاده از افزایش مکانیکی اندازه ها عمل می کنند.

 

بزرگ سازی در مجسمه سازی

نحوه ی محاسبه ی تنزیل ابعاد یک اندازه:

1- خطی برابر با ارتفاع خط اصلی رسم کنید (A-D)

2- از مرکز A به شعاع خط (A-D) کمانی رسم کنید.

3- شعاع دیگری برابر با یک نسبت مشخص از خط A-D ( مثلا 1/4) تعیین کرده و کمان دیگری رسم کنید که کمان نخست را در نقطه E قطع کند.

4- نقاط a و E را به یک دیگر وصل کنید (A-E)

5- برای استفاده از این مقیاس، خط اصلی را اندازه گیری کنید و بر اساس این اندازه به شعاع از نقطه ی A کمانی رسم کنید که هر دو خط A-D و A-E را قطع کند.

6- اندازه مورد نظر برای مقیاس مورد نظر برابر با فاصله ی میان دو خط در نقطه ای است که کمان F آن ها را قطع می کند.

 

 

 

مجسمه سازان انواع شخصی و مختلفی از این اسباب را طراحی و ابداع کرده اند، اما اصل ثابت در تمامی این سیستم ها ایجاد نقاط ثابت مرجع بر روی پیش نمونه و انتقال آن به نمونه بزرگ اندازه است.

پیش از اتمام کار، نباید هیچ گونه تغییری در نقاط ثابت و نیز پایه ای که مجسمه بر روی آن قرار گرفته ایجاد شود، زیرا این نقاط برای تمامی اندازه گیری ها، داده های ثابتی محسوب می شوند.

دستگاه مشابه نگار سه بعدی جاوی یک سوزن برش دهنده است که برای بازنمایی دقیق سطح و بافت به کار گرفته می شود ( البته به طور معمول در آثار گچی، گلی و دیگر موادی که به نحو مطلوبی نرم باشند).
سوزن برش دهنده، نشانه های دقیق را تکرار می کند و طرح را برش می دهد.

این نوع از دستگاه ها به طور معمول برای برداشت های بسیار دقیق در مدل سازی و سکه زنی مورد استفاده قرار می گیرند.

یک سوزن کند در یک سوی دستگاه الگو را جز به جز بررسی کرده و جرکت های آن از طریق یک سوزن برش دهنده در سوی دیگر دستگاه برای بازنمایی متناسب طرح در یک فلز مناسب با دقت دنبال می شود و بدین ترتیب قالبی به دست می آید که از آن برای ضرب سکه یا مدال استفاده می شود.
به تدریج که عملیات بررسی و برش پیش می رود، الگو و طرح بازنمایی شده نیز نمایان می شود.

در تصاویر زیر، برخی از شیوه های بزرگ سازی همراه با طرح های ساده ای از درجه بندی هایی که در حین استفاده از کولیس به کار می رود، ارائه شده است.

 

بزرگ سازی در مجسمه سازی

 

سیستم نقطه گذاری دارای نشانه هایی است که با علامت های مشخص شده بر روی حجم مطابقت داشته و در اطراف یک بلوک سنگی ایجاد شده است.

 

 

 

بزرگ سازی در مجسمه سازی

 

نشانه گذارها که در تمامی جهت ها قابل تغییر بوده و مبتنی بر مجورهای عمودی چهارچوب و نقاط ثابت هستند در این نمونه به صورت خطوط افقی متقاطع در پایه مجسمه نشان داده شده اند.

 

 

این الگوها را همچنین در کپی کردن از اندازه ی اصلی نیز می توان مورد استفاده قرار داد.

شیوه ی نسبتا ساده و البته مفید دیگری که برای بزرگ سازی به کار می رود، استفاده از الگو است.
این الگوها از مدل اجرایی ساخته شده از مجسمه ی مدنظر گرفته می شوند.
مدل اجرایی از ماکت بزرگ تر است و آن را از ماده ای که به راحتی قابل تراشیدن یا برش دادن است.
برای بزرگ سازی، این مدل را چندین بار به صورت مقطعی برش می دهند.
وقتی این برش ها در کنار یک دیگر قرار بگیرند با شکل اصلی تطابق دارند، ولی هر قطعه به صورت جداگانه بخشی از شکل کلی و در واقع یک الگوست.
هر قطعه ی الگو را متناسب با طرح بزرگ کرده و با کنار هم قرار دادنقطعات در کنار یکدیگر، نسخه ی بزرگ شده ای از شکل اصلی و البته مبنایی برای کامل کردن اثر نهایی بزرگ اندازه، به دست می آید.

هر قطعه ی الگو را به راحتی با استفاده از شیوه ی شبکه بندی ( مدرج نمودن ) می توان کوچک یا بزرگ کرد.
این روش عبارت است از طراحی کردن شبکه ای مدرج بر روی کار که با یک شبکه ی مدرج مشابه ولی کوچک تر یا بزرگ تر از آن متناسب است و راهنمایی برای بزرگ تر یا کوچک تر کردن حجم می باشد.

 

 

 

بزرگ سازی در مجسمه سازی

 

 

 

بزرگ سازی در مجسمه سازی

 

 

چهارچوب بزرگ سازی که در تمامی سطوح ممکن دارای کولیس است.

A و B نقشه ی پلان و نماها که نوع چهارچوبی را که باید به طور نسبی در اطراف پیش نمونه یا مدل اجرایی و فضای بزرگ سازی ساخته شود نشان می دهد.

در صورتیکه نمونه ی کپی در اندازه ی واقعی باشد هر دو چهارچوب باید به یک اندازه باشد.

خطوط راهنما (شاغول) ما را در اجرای صحیح مجور افقی کار هدایت می کنند.

 

 

 

بزرگ سازی در مجسمه سازی

 

c یک سیستم بزرگ سازی مطلوب که برای به دست آوردن مشابهت دقیق از پیش مدل مناسب است.

 

 

موضوع: بزرگ سازی در مجسمه سازی

منابع:

Encyclopedia of sculpture techniques

keropiansculpture

مطالب زیر را حتما بخوانید