دوره های مجسمه سازی

اگر شما هدف مشخصی برای یادگیری مجسمه سازی به صورت حرفه ای را دارید و میخواهید بعد از دوره های مجسمه سازی راه استادی را پیش بگیرید، میتوانید به ما اعتماد کنید.
اساس و تفاوت آموزش پارتین باستان با یک تکنیک صحیح ، سریع و بسیار واضح است.
در تمامی دوره ها، تمامی تکنیکها گفته می شود، حال این هنر هنرجو است تا تمام نکات را بگیرد و با تمرین ملکه ذهن خود کند و آنها را بکار برد.

هدف ما این نیست که شما یک مجسمه ساز معمولی باشید، هدف ما اینست که شما مجسمه ساز خلاقی شوید.

 

دوره های مجسمه سازی پارتین باستان چگونه است؟

دوره های پایه مجسمه سازی
خود را در دنیای مجسمه سازی و آناتومی غوطه ور کنید

1- مطالعه و ترسیم آناتومی

2- دوره ی آموزش اجزای پرتره در مجسمه سازی

 

دوره های مجسمه سازی

 

دوره های مجسمه سازی

 

3- دوره آموزش پرتره در مجسمه سازی

 

 

سطح پیشرفته مجسمه سازی
در این سطح مهارت های خود را کسب کنید

1- دوره شبیه سازی صورت

2- دوره فیگور یا کل بدن انسان

3- دوره قالب گیری مجسمه سازی

 

توضیحات بیشتر در مورد قالب گیری مجسمه سازی

 

4- دوره شناخت حیوانات

5- دوره خلاقیت

 

دوره های تخصصی مجسمه سازی
دنیای خود را تخصصی کنید

 

دوره های تخصصی مجسمه سازی، دوره هایی هستند که مواد استفاده و آرماتورهای مورد نیاز، تکنیکهای انجام به صورت مجزا و کاملا تخصصی میباشند. که شامل موارد زیر میباشند:

 

مجسمه سازی با سنگ
مجسمه سازی با فلز
مجسمه سازی با گل
مجسمه سازی با خمیر
مجسمه سازی با چوب
مجسمه سازی با گچ
مجسمه سازی با پاپیه ماشه

 

موضوع: دوره های مجسمه سازی

تهیه کننده: مرجان نجفی

مطالب زیر را حتما بخوانید