سبک آبستره ABSTRAIT

سبک آبستره ABSTRAIT

این کلمه از آبستراک به معنی تجرید و انتزاع از نزع یعنی بر کندن، نقاشان این سبک می کوشند تا از نقوش طبیعی و توصیفی دوری گزینند تا زبانی از خط و رنگ مستقل از موضوع و مضمون و اشکال طبیعی به وجود آورند.

کاندنسکس، کلی و موندریان از سردمداران این سبک می باشند.

 

 

در زیر یک نمونه از مجسمه های سبک آبستره ABSTRAIT را ببینید:

 

Partin_Bastan_Abstract_Sculpture

 

 

Sculpture: Metal on Aluminium, Marble.

The Profits – Abstract Sculpture / Maquette is a one of a kind unique sculpture. This is a design that would be great in front of a company that owns many other companies. All the elements could represent history of the company acquisitions or something else.

The sculpture / maquette would also make a fine desk top sculpture. As such it will come with a thick stone base that has a polished top and rough cut sides. This is a one of a kind piece, solid cast aluminum.

Enlargement Rights are not included in the price of the maquette. If you have an interest in enlarging this design please contact me to discuss enlargement fees and further details.

 

تهیه کننده: مرجان نجفی

منبع:

Saatchi

توضیحات هنرمند محمدباقر آصف‌زاده

 

مطالب زیر را حتما بخوانید