سکه نقش برجسته

طی هزاران سال، سکه ها (سکه نقش برجسته) نمونه های فرهنگی نقوش برجسته، هر چند در ابعاد کوچک، بوده اند.

در ضرب سکه مهارت های فنی و هنری بسیاری لازم است.

ذوب و ریخته گری فلز احتمالا از قدیمی ترین شیوه های تولید شیء در تعداد زیاد بوده است.

شیئی که به عنوان پول رایج به کار می رفت. به مرور زمان نیاز به تولید سریع و کیفیت بالا منجر به ضرب سکه و در نتیجه تولید قالب های مخصوصی برای این کار شد.

قالب مخصوص ضرب سکه، مانند یک ابزار مغارمانند ]همچون قالب های حروف در صنعت چاپ[ دارای سطح ضرب صاف و سنگینی است که نقوش سکه بر روی آن حک شده است.

این نقوش به صورت معکوس (منفی) روی سطح قالب حکاکی شده اند،

(گود نقش هایی که درون سطح فلزات نرمی چون طلا، نقره و مس کوبیده می شود یک سکه ضرب شده و نقش روی سطح قالب به صورت برجسته روی فلز باقی می ماند.ب

عدها فرآیند ماشینی ایجاد شده در ضراب خانه های مدرن جایگزین این روش شدند.امروزه این قالب ها با دستگاههای مشابه نگار (پانتوگراف) سه بعدی تولید می شود.

 نقش برجسته

این دستگاهها دارای قطعات برش دهنده ای است که از طریق کامپیوتر هدایت می شود و بر اساس یک نمونه ی هنری اصل که معمولا از جنس گچ ساخته می شود کار می کند.

نقوش روی قالب به دلیل این که در نهایت بر اثر کوبیدن قالب چکشی روی سکه نقش سکه یا مدال پیچیده و پرکار است ضرب آن در چندین مرجله فشار صورت می گیرد).

دستگاه مشابه نگار تمامی جرییات اثر هنری اصلی را کپی و آن را به اندازه ی مورد نیاز قالب تبدیل می کند و سپس تحت فشار قرار داده و ضرب می کند.

 

تهیه کننده: مجسمه سازی پارتین باستان

منبع:

Encyclopedia of sculpure techniques

مطالب زیر را حتما بخوانید