قالب گیری مجسمه سازی

عمل تولید یک حجم منفی یا فضای خالی که جرییات حجم یا لگوی اصلی را به طور دقیق ثبت می کند و قادر به باز تولید حجم مثبت است.

در میان مجموع مهارت های لازم برای مجسمه سازی، فارغ از این که مجسمه سازان چه تخصصی دارند، برخورداری از دانش و تجربه ی کافی در ساخت انواع گوناگون قالب ها بسیار ضروری است.

قالب گیری مجسمه سازی

 

سه نوع اصلی قالب گیری در مجسمه سازی که مجسمه سازان باید آن را فرا بگیرند عبارتند از:

قالب یک بار مصرف
قالب چند تکه
قالب نرم

 

ساده ترین ساخت قالب یک تکه است.

تا حدی شبیه قالب های شیرینی پزی است.البته فرم های گرد به قالب هایی با حداقل دو قطعه و فرم های پیچیده به قالب هایی با قطعات بسیار احتیاج دارند.

اصول اصلی قطعه بندی، در مورد تمامی انواع قالب ها یکسان است.

قطعه بندی باید به گونه ای باشد که بزرگترین قسمت قالب حجم کلی مجسمه را در برگیرد و استحکام کلی قالب را فراهم کند.

قطعات کوچک تر متناسب با قالب اصلی و در اصل بدین جهت ساخته می شوند که به راحتی قالب را از نمونه اولیه و آرماتور آن ( در صورت وجود ) جدا کنند و امکان تمیزکاری ، آماده کردن قالب مجسمه سازی و دسترسی به تمامی بخش های آن را فراهم سازد.

علاوه بر آن برای پر کردن قالب مجسمه سازی باید همه ی قسمت های آن باز باشند.

تعداد و اندازه ی قطعات کوچک نیز به نوع ماده ای که بر اساس قالب، پیچیدگی ها و حجم به مجسمه شکل می دهد بستگی دارد.

روش مفید برای قطعه بندی قالب این است که طول هر قطعه را متناسب با ساعد دست خود اندازه بگیرید.

با این کار، شما مطمئن خواهید بود که پس از پر کردن قطعات به تمامی لبه ها و درزهای داخلی هر قطعه دسترسی دارید

ساخت قالب یک بار مصرف
ساخت قالب چند تکه
ساخت قالب نرم

 

موضوع: قالب گیری مجسمه سازی

تهیه کننده: مرجان نجفی

مطالب زیر را حتما بخوانید