قالب گیری از مدل زنده

قالب گیری از مدل زنده فرآیندی است که برای دستیابی به نوعی شیوه ی با عنوان واقع گرایانه (فتورءالیسم)، مورد استفاده قرار می گیرد.

 

قالب گیری از مدل زنده
قالب گیری از مدل زنده

 

باندگچی ساده ترین ماده ای است که در این شیوه ی قالب گیری به کار می رود و آن را به همان شیوه ی گچ گرفتن بدن در نواحی اندام آسیب دیده در بیمارستان ها، به کار می برند.

 

قالب گیری از مدل زنده

 

این ماده نوعی باند آغشته به گچ است که هنگامی که در آب فرو برده می شود فعال شده و به سرعت سفت می شود (در حدود دو یا سه دقیقه).

نخست با ماژیکی که اثر آن با آب پاک می شود، قسمت های موردنظر را روی بدن سوژه نشانه گذاری کرده، پس از خشک شدن اثر آن، پوست بدن مدل را با وازلین چرب کنید.

 

قالب گیری از مدل زنده

 

هرگونه مویی در محل مورد نظر باید تراشیده یا بسته شده یا این کهبه دقت چرب شود.

باند گچی را باید به صورت نوارهای قابل کنترل در حدود 30 سانتی متر بریده و یک به یک در آب گرم فرو برده، سپس روی سطح مورد نظر قرار دهید.

در لبه ی خطوط کشیده شده نوارها را به عقب تا زده و آن ها را تا حد امکان نظم دهید.

 

قالب گیری از مدل زنده

 

ضخامت سطح مورد نظر را تا حدود سه میلی متر بالا برده و در محل هایی که قالب به استحکام بیشتری نیاز دارد نوارهای گچی بیشتری اضافه کنید.

اجازه دهید این قالب روی بدن سفت شود.

در مرحله ی بعد، لبه ی درزها را به ماده ای جدا کننده از قبلی وازلین یا لایه ی بسیار نازکی از گل آغشته نموده و قسمت دیگر قالب را بسازید.

 

قالب گیری از مدل زنده

 

در ساخت مرحله ی بعد باید دقت زیادی به لبه ها داشته باشید که درزهای دقیقی به وجود آید.

نوارها را دقیقا به همان شیوه ای که در مورد قطعه ی پیشین توضیح داده شد روی هم قرار داده و کار را تا کامل شدن تمامی قسمت های قالب ادامه دهید.

 

قالب گیری از مدل زنده

 

قسمت های بزرگ برای جلوگیری از تاب برداشتن گاه به قدرت بیشتری احتیاج دارند اما به یاد داشته باشید که در این صورت مدل در وضعیت ناراحتی قرار می گیرد و بهتر است که هر قسمت در وضعیت ناراحتی قرار می گیرد و بهتر است که هر قسمت را به دقت از پیش برنامه ریزی کنید.

 

قالب گیری از مدل زنده

 

پس از انجام فرایند قالب گیری، بر اساس ماده ای که درون آن ریخته می شود و شیوه ی قالب گیری مورد نیاز، سطح درون قالب را آماده کنید.

 

قالب گیری از مدل زنده

 

در هنگام قالب گیری از سر مدل زنده، گوش ها را با پنبه ی (تصفیه شده) چرب شده محکم پر کنید و سوراخ های بینی را نیز باز بگذارید.

از نی یا لوله های پلاستیکی کوچک به عنوان هواکش هایی که مدل از طریق آن تنفس کند استفاده کنید.

به یاد داشته باشید هنگامی که گچ روی بدن قرار گرفته و شروع به سخت شدن می کند باعث ناراحتی مدل خواهد شد.

این مسئله می تواند موجب خارج شدن شکل از حالت طبیعی آن می شود.

 

قالب گیری از مدل زنده

 

تهیه کننده: مرجان نجفی

منابع: Making a Head Mold

منبع: History of Art The Western Tradition

H. W. Janson

پرویز مرزبان

 

 

 

مطالب زیر را حتما بخوانید