متریال مجسمه سازی

در مورد متریال مجسمه سازی امروزه شیوه های جدید مجسمه سازی را می توان از تقریبا هر ماده ی جامدی ابداع کرده و توسعه داد.

دیدگاه ما در مورد گستردگی مواد خام تا حد زیادی تحت تاثیر تاریخ هنر قرار گرفته است.

امروزه تنها مجسمه هایی از هنر گذشتگان را میتوانیم مورد مطالعه قرار بدهیم که در مقابل گذشت زمان پایدار بوده اند.

بنابراین بدون در نظر گرفتن فرم های بازتولید شده، مواد اولیه بر اساس میزان ماندگاری آن ها مورد ارزیابی قرار می گیرند.

مواد مورد استفاده در مجسمه سازی بر اساس میزان پایداری به ترتیب عبارتند از:

سنگ

سنگ تراشی به دوران خیلی قبل بر میگردد و از دیواره های غارها آغاز شده است. مجسمه های ماقبل تاریخ معمولا اشکالی از انسانها بوده

فلزات غیر آهنی

فلزات آهنی

برای مجسمه سازی با فلز باید گفت که در دهه 1930 مجسمه سازان شروع به استفاده مستقیم از فلز کردند، و به این ترتیب نوعی جدید از مجسمه ها و نوعی جدید از هنرمندانی که با فلز کار میکردند، پدیدار گردید

سفال و چوب

برای مثال مجسمه سازی با چوب در گذشته بسیار مورد استفاده واقع شده است، اما بسیار کمتر از سایر مواد مثل سنگ یا برنز اثر به جای مانده دارد، چرا که در برابر پوسیدگی، آسیب حشرات و آتش سوزی آسیب پذیر میباشد.

علاوه بر مواد مذکور مواد دیگری که از گذشته در این حوزه به کار می رفتند، وسیله یا واسطه ای برای مدل سازی برخی از احجام بودند، احجامی که از طریق قالبگیری و ریخته گری با مواد پایدار، دوباره باز تولید می شدند.

امروزه انواع گوناگونی از سیمان ها در دسترس ما قرار دارند و همچنین انواع متنوعی از رزین ها تولید می شوند که تخت عنوان کلی پلاستیک ها در کنار یکدیگر دسته بندی شده اند.

امروزه آلیاژهای فلزی جدید دامنه ی فلزات غیر آهنی را گسترده تر کرده و روش هایی نیز برای بهره برداری از مواردی همچون چوب و فلزات آهنی که مستعد فرسایش، خوردگی و پوسیدگی هستند، وجود دارد.

در نتیجه موجب افزایش کاربرد و رواج آن ها در عرصه ی مجسمه سازی شده است.

 

 

موضوع: متریال مجسمه سازی

مطالب زیر را حتما بخوانید