مجسمه سازی با خمیر

خمیر مجسمه سازی

یکی از بهترین متریال ها برای ساخت مجسمه در مجسمه سازی است .

پایه ی اصلی این خمیر مجسمه سازی، موم زنبور عسل میباشد.

در ایران تا آنجایی که اساتید مجسمه سازی از خمیر استفاده می کنند عبارتست از:

مجسمه سازی با خمیر

خمیر مجسمه سازی آریا

خمیر مجسمه سازی مونت مارته

خمیر مجسمه سازی رنگی کوه نور (خشک نشو )

خمیر مجسمه سازی کوه نور (خشک نشو )

گل مجسمه سازی کوه نور (سفید)

خمیر مجسمه سازی دای (خشک نشو )

خمیر مجسمه سازی دکو

خمیر مجسمه سازی کریل (سفید)

 

مجسمه سازی با خمیر

خمیر مجسمه سازی براحتی فرم میگیرد، میتوان به آن اضافه کرد و یا از آن برداشت کرد.

خمیر مجسمه سازی در فروشگاههای لوازم هنری موجود است و با انواع سخت (تابستانه) و نرمتر (زمستانه) قابل عرضه در فروشگاههای لوازم هنری میباشد.

خمیر مجسمه سازی به دست نمیچسبد، خشک نمیشود و بارها برای مجسمه های مختلف میشود از آن استفاده نمود.

بعد از ساخت مجسمه بهتر است از آن قالب گرفته شود، چرا که در اثر ضربه و حرارت تغییر شکل میدهد و کار خراب میشود.

مواد مورد نیاز برای ساخت خمیر مجسمه سازی:

    پارافین جامد (بجای پارافین از وازلین نیز میتوان استفاده نمود)

 

    پودر مل

 

    پارافین مایع

 

    موم زنبور عسل

 

 

با توجه به خواصی که از خمیر انتظار داریم، مقدار ترکیبی مواد بالا هم متفاوت است.

 

موضوع: مجسمه سازی با خمیر

تهیه کننده: مرجان نجفی

مطالب زیر را حتما بخوانید