نئوکلاسیسم NEO CLASSICSME

نئوکلاسیسم NEO CLASSICSME

در قرن 18 میلادی با گستردش علم باستان شناسی توجه هنرمندان و هنرشناسان به هنر کلاسیک یونان قدیم جلب شد و اصول و قواعد زیبایی شناسی و تناسبات کلاسیک یونان مطرح گردید و زیباییهای طبیعت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نئوکلاسیک پایه اصلی کار خود را بر تجدید حیات هنر کلاسیک یونان قرار داد.

در نتیجه تمام موضوعات نقاشی این دوره دارای سوژه های اساطیری شد.

حتی لباسها در نقاشیها نیز از همان شکل لباسهای زمان رومیها اقتباس گردید.

از نقاشان معروف این دوره داوید و انگر می باشد.

 

در زیر ابتدا عکس داوید و انگر و در انتها چند تا کار به سبک نئوکلاسیسم قرار داده شده:

 

نئوکلاسیسم NEO CLASSICSME

 

نئوکلاسیسم NEO CLASSICSME

 

نئوکلاسیسم NEO CLASSICSME

 

نئوکلاسیسم NEO CLASSICSME

 

 

 

 

 

تهیه کننده: مرجان نجفی

منبع:

Photos

توضیحات هنرمند محمدباقر آصف‌زاده

 

مطالب زیر را حتما بخوانید