نقش برجسته

مجسمه ی نقش برجسته

نقش برجسته به ایجاد نقوش برجسته یا فرو رفته در یک سطح گفته می شود. البته این سطح نباید ضرورتا صاف باشد. در طراحی و ساخت یک نقش برجسته هنرمند باید به شیوه ی صحیحی صحیحی نقوش سه بعدی را روی یک سطح دو بعدی بازنمایی کند.

در مجموع، ساخت یک نقش برجسته اقتضا می کند که با استفاده از شیوه های مدل سازس ( کاهنده و افزاینده ) قسمت های برجسته را بر سطح صاف ایجاد کرده و بدین ترتیب شکل کلی طرح را خلق کنید.

نقش برجسته

 

کنده کاری حروف یکی از کاربردهای دقیق شیوه ی حکاکی است ( شیوه ای که در آن نقوش از طریق کنده کاری یا برداشتن روی سطح ایجاد می شود ) که خود به یک صنعت تخصصی تبدیل شده است.

ظریف ترین حروف نگاری های کلاسیک متعلق به کنده کاری های یونان و روم باستان هستند.

امروزه کنده کاری های ستون تراژان، حد مطلوب حروف نگاری روم باستان و منبع الهام حروف نگاران امروزی چون اریک گیل به شمار می آیند.

نشان ها ( مدال ها ) نیز در حقیقت مجسمه های کوجکی هستند که به عنوان هدیه یا نشان پیروزی به افراد اهدا می شوند و معمولا نمونه ی کامل مجسمه ی نیم برجسته هستند.

توجه داشته باشید که یک نشان ضرورتا نباید مسطح یا کوچک باشد.

سکه ها نیز نمونه ی طراحی نقش برجسته در ابعاد کوچک هستند که به تجهیزات محدودی برای ساخت نقوش بسیار کم برجسته نیاز دارند.

 

موضوع: نقش برجسته

منبع: Encyclopedia of sculpture techniques

مطالب زیر را حتما بخوانید