هزینه کلاس مجسمه سازی

هزینه کلاس مجسمه سازی با توجه به حضوری، غیر حضوری، انتخاب دوره، گروهی، خصوصی متفاوت میباشد.

برای اطلاع از هزینه ی دوره های مجسمه سازی به صورت حضوری تشریف بیاورید و یا تماس بگیرید.

 

قوانین شرکت در کلاسهای حضوری:

 

کلاسها سر ساعت شروع و سر ساعت پایان میابد.

غیبت جز جلسات محسوب میشود.

شهریه بعد از ثبت نام عودت داده نمی شود.

 

هزینه کلاس مجسمه سازی

 

هزینه کلاس مجسمه سازی

تهیه کننده: مرجان نجفی

موضوع: هزینه کلاس مجسمه سازی

مطالب زیر را حتما بخوانید