کتاب آناتومی برای مجسمه سازان را میتوانید از لینک زیر دانلود کنید و یا از لینکهای آمازون و خود سایت اصلی خریداری کنید

Anatomy for Sculptors Understanding the Human Figure
Anatomy for Sculptors Understanding the Human Figure
Anatomy for Sculptors Understanding the Human Figure
Anatomy for Sculptors Understanding the Human Figure
Anatomy for Sculptors Understanding the Human Figure
Anatomy for Sculptors Understanding the Human Figure
Anatomy for Sculptors Understanding the Human Figure
Anatomy for Sculptors Understanding the Human Figure
Anatomy for Sculptors Understanding the Human Figure

همچنین میتوانید به صفحه ی جناب آقای علی بهرامی مجسمه ساز مراجعه کنید و ترجمه شده ی این کتاب را دریافت کنید.

 

تهیه کننده: مرجان نجفی

منابع:

www.amazon.com

anatomy4sculptors.com

Buy Book

Buy E Book