Bernini برنینی

جان لورنتسو برنینی

Gian Lorenzo Bernini

جان لرنتسو (جوانی) پیکره ساز ( مجسمه ساز )، نقاش و معمار ایتالیایی 1598 – 1680.

یکی از برجسته ترین نمایندگان هنر باروک به شمار می آید.

او پسر پیترو پیکره ساز شیوه گرای اهل توسکانا بود، و در نوجوانی کار روی مرمر را از پدر آموخت. با مهارتی پیشرس که در پیکره سازی به دست آورد، توجه و حمایت کاردینال برگزه را جلب کرد و برای او جهار باغ ساخت. در زمان پاپ اوربانوس هشتم، با سفارشهایی که در رم گرفت، مهم ترین دستاوردهای خود را در معماری عرضه داشت.

در واقع، او با آثارش به شهر رم سیمای بارک داد. با دعوت لویی چهاردهم برای طرح ریزی کاخ لوور به پاریس رفت (1665)، ولی در فرانسه موفقیتی به دست نیاورد.

در اواخر دوران فعالیتش، سفارشهای دیگری را در رم اجرا کرد. برنینی، علاوه بر اجرای طرحهای بزرگ معماری و پیکره سازی، سردیسهایی نیز از شخصیتهای مذهبی و درباری ساخت از جمله سردیس کاردینال برگزه – 1632، سردیس کاردینال ریشلیو – 1641.

در این آثار، ژرف نگری در شخصیتها و چیره دستی فنی او را می توان تشخیص داد.

برنینی، کاتولیکی مومن و هنرمندی والا در دوران جنبش ضد اصلاح دینی بود. به عنوان معمار و پیکره ساز، رقیبانی چون آلگاردی را پشت سر گذاشت و بر هنر سده هفدهم پرتو افکند. ولی سلیقه نئوکلاسی سیم در سده هجدهم با آثار برنینی ناسازگار بود. از همین رو، ارزش هنر او حتی تا سده بیستم به درستی شناخته نشد.

سبک پیکره سازی و مجسمه سازی برنینی از آثار میکلانژ، کاراوادجو، و آنیباله کاراتچی سرچشمه گرفت. او بر وحدت مجسمه و محیط آن تاکید می کرد، و این نکته را در آرامگاههایی که به دست او ساخته شده اند، به خوبی می توان دید.

برنینی، تکنمایی را در مجسمه سازی کنار گذارد. طراوت اجرای کار، و نیز حالتهای نا آرام پیکره ها نگرنده را وا می دارد که به مجسمه از زوایای مختلف نگاه کند. ولی این تنش، غالبا، در نیرو و حرکت صریح پیکره ها حل می شود. تفسیر غیر کلاسیکی او از شور و عاطفه ی پیکره ها چنان است که نه فقط وی را یک هنرمند باروک، بلکه حتی ابداع کننده سبک بارک معرفی می کند.

برنینی به نقاشی و طراحی نیز می پرداخت، و آثاری در این زمینه ها از خود به جای گذاشته است. به علاوه، کاریکاتور می کشید و نمایشنامه کمدی می نوشت.

زندگینامه او توسط پسرش دمنیکو در رم انتشار یافت در سال 1713.

از مهمترین آثار مجسمه سازی و پیکره سازی او:

نپتون و تریتن (1620)

داود (1623)

خلسه ترز قدیسه (1645-1652)

می باشد.

 

برنینی
برنینی

 

برنینی
برنینی

 

برنینی
برنینی

 

برنینی
برنینی

 

برنینی
برنینی

تهیه کننده : مرجان نجفی
منبع: دایرة المعارف هنر رویین پاکباز
تصاویر بر گرفته از: en.wikipedia

 

مطالب زیر را حتما بخوانید