مجسمه سازی

مجسمه سازی

هنر مجسمه سازی دارای یک خصلت اصلی و همیشگی است که آن را از سایر...
آموزش مجسمه سازی

آموزش مجسمه سازی

پارتین باستان مجسمه ساز و مدل سازی خود ساخته است که تخصص اصلی اش سنگ...
مجسمه سازی با سنگ

مجسمه سازی با سنگ

مجسمه سازی با سنگ در زمانهای باستان با استفاده از سنگی بسیار سخت (مانند بازالت...
آموزش مجسمه سازی

کلاس مجسمه سازی

پارتین باستان مجسمه ساز و مدل سازی خود ساخته است که تخصص اصلی اش سنگ...
رزین در مجسمه سازی

رزین در مجسمه سازی

رزین ترکیبی طبیعی یا مصنوعی است که بسیار چسبناک بوده و تحت شرایطی، سخت می...
آموزش مجسمه سازی

دوره های مجسمه سازی

پارتین باستان مجسمه ساز و مدل سازی خود ساخته است که تخصص اصلی اش سنگ...
آموزش مجسمه سازی

دوره پایه مجسمه سازی

در این دوره، ما تمام چیزهایی که برای شیرجه رفتن در دنیای مجسمه سازی نیاز...
Auguste-Rodin-اگوست-رودن

Auguste–Rodin–اگوست–رودن

رُدَن RODIN (Auguste-Rodin-اگوست-رودن) (François Auguste René Rodin) (Auguste Rodin) اٌگوست پیکره ساز فرانسوی، 1840-1917 مهم...
keyboard_arrow_up