مجسمه سازی

مجسمه سازی

هنر مجسمه سازی دارای یک خصلت اصلی و همیشگی است که آن را از سایر...
آموزش مجسمه سازی

آموزش مجسمه سازی

پارتین باستان مجسمه سازی که تخصص اصلی اش سنگ تراشی میباشد. مردی با انرژی و...
مجسمه سازی با سنگ

مجسمه سازی با سنگ

مجسمه سازی با سنگ در زمانهای باستان با استفاده از سنگی بسیار سخت (مانند بازالت...
آموزش مجسمه سازی

کلاس مجسمه سازی

اگر شما هدف مشخصی برای یادگیری مجسمه سازی به صورت حرفه ای را دارید و...
رزین در مجسمه سازی

رزین در مجسمه سازی

رزین ترکیبی طبیعی یا مصنوعی است که بسیار چسبناک بوده و تحت شرایطی، سخت می...
آموزش مجسمه سازی

دوره های مجسمه سازی

اگر شما هدف مشخصی برای یادگیری مجسمه سازی به صورت حرفه ای را دارید و...
آموزش مجسمه سازی

دوره پایه مجسمه سازی

در این دوره، ما تمام چیزهایی که برای شیرجه رفتن در دنیای مجسمه سازی نیاز...
Auguste-Rodin-اگوست-رودن

Auguste–Rodin–اگوست–رودن

رُدَن RODIN (Auguste-Rodin-اگوست-رودن) (François Auguste René Rodin) (Auguste Rodin) اٌگوست پیکره ساز فرانسوی، 1840-1917 مهم...
keyboard_arrow_up